Činnosti

Činnost:

- vzdělávací aktivity v poskytování první pomoci (více v sekci kurzy PP)

- pronájem nemovitostí

- propagace a oceňování dobrovolných dárců krve

- pomoc seniorům (více v sekci připravujeme)

- tvorba originálních batikovaných oděvů a pořádání charitativních módních přehlídek - Tvořím, tedy jsem ( v  roce 2016 - 4. ročník ).Tuto aktivitu podpořilo Město Prostějov v roce 2016 částkou 1000 Kč.Děkujeme.

- zdravotní dozory na akcích